SPCO De Oorsprong

  
Onze bovenschoolse SPCO De Oorsprong

De Regenboog is een onderdeel van De Oorsprong, de stichting van zeven protestants christelijke scholen in deze regio. De Oorsprong is de ‘paraplu’ waar deze scholen onder hangen. Dit betekent dat iedere school een eigen onderwijsprogramma en organisatie heeft, maar dat al deze scholen werken vanuit een gezamenlijke levensovertuiging en doelstelling. We onderwijzen de kinderen vanuit een protestants christelijke identiteit, waarbinnen we alle leerlingen zo goed mogelijk onderwijs bieden en het beste in hen naar boven willen halen. Daarbij staan hun talenten en unieke-zelf centraal.

 

Wat doet De Oorsprong voor de scholen?

Iedere school heeft een eigen onderwijskundig concept en werkt met moderne lesmethoden en leermiddelen. Ook heeft elke school een eigen ouderraad en medezeggenschapsraad. Al onze scholen zijn verschillend, maar toch zijn ze allemaal onderdeel van De Oorsprong. De toegevoegde waarde van De Oorsprong voor deze scholen is, dat de vereniging veel taken uit handen neemt van de leerkrachten, zodat zij zich vooral kunnen richten op het onderwijzen van uw kind! Voorbeelden hiervan zijn het personeelsbeleid, financiën, huisvesting en interne opleidingen. Kijk op www.de-oorsprong.nl voor meer informatie. Op de homepage staat een zeer sprekend filmpje dat goed weergeeft waar De Oorsprong voor staat!