Kanjertraining

Of het nou om verlegen, bange of stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een Kanjer! Tijdens de Kanjertraining leren kinderen hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Door zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen. Ook is er een rol weggelegd voor ouders die het goede voorbeeld moeten geven.

Al onze leerkrachten zijn opgeleid tot kanjertrainer. In alle groepen worden kanjerlessen gegeven. Zie voor meer informatie ook de website van het Kanjerinstituut

www.kanjertraining.nl