Leerlingenraad

De leerlingenraad

Op de Regenboog vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich prettig en veilig voelen op school. Dit proberen wij o.a. te bereiken door de Kanjertraining die bij ons op school gegeven wordt. De leerlingenraad sluit hier goed bij aan, omdat de betrokkenheid van de kinderen bij het onderwijs wordt vergroot. De leerlingenraad is een goede manier voor de kinderen om hun ideeën en meningen in te brengen en voor de school om er iets mee te doen. Door middel van de leerlingenraad kunnen leerlingen actief meedenken, meepraten en meebeslissen over datgene wat er met hen en rond hen gebeurt op school. Hiermee stimuleren we de verantwoordelijkheid van de leerlingen en tevens het samen werken aan zaken die de school aangaan.

Leerlingenraad 2019-2020

De volgende kinderen zitten dit schooljaar in de leerlingenraad:

Groep 5:
Groep 5/6 :
Groep 6: 
Groep 7: 
Groep 8: 
 

 

  

 

De leerlingenraad komt op de volgende middagen bij elkaar dit schooljaar:

Dinsdagmiddag 1 oktober 2019                 Dinsdagmiddag 3 maart  2020

Dinsdagmiddag 3 december 2019             Dinsdagmiddag 12 mei 2020

Dinsdagmiddag 14 januari 2020                 Dinsdagmiddag 30 juni 2020