Plusgroep

Elk kind is uniek, zo ook een meer- of hoogbegaafd kind. We gaan uit van verschillen tussen kinderen en zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om iedereen op het juiste niveau aan te spreken, binnen de mogelijkheden van  het curriculum. Wij werken handelingsgericht, het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kind kenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast, binnen de eigen klas.

Daarnaast werken we op de Regenboog met een plusgroep. Hiermee bieden we onze meer- en hoogbegaafde leerlingen de mogelijkheid om met gelijkgestemden  te leren, te ontdekken en te onderzoeken.

Dit schooljaar is de plusgroep op donderdagochtend, onder leiding van juf Rianne of meester Nick.