Schoolgids

Hier vindt u de schoolgids voor het huidige schooljaar.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij zijn mogelijkheden en behoeften. Oók kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Als het echt nodig is, kan een kind naar het speciaal onderwijs of het  speciaal basisonderwijs.

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. De wet is gemaakt om ervoor te zorgen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen.Door de Wet passend onderwijs kunnen zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool.

Door de Wet passend onderwijs moet elke school een schoolondersteuningsprofiel opstellen. Hierin staat welke ondersteuning en begeleiding de school kan geven aan de leerlingen. Elke school publiceert haar eigen schoolondersteuningsprofiel op de website.

Hier vindt u het schoolondersteuningsprofiel van de Regenboog.

 

Hier vindt u het zorgplan van de Regenboog.